step
dot
❗️ Lời nhắc nhở: Không được sao chép mã xác minh rồi nhấn gửi, không được sửa đổi số điện thoại gửi sms xác minh.
HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG 78K TRẢI NGHIỆM
rule

1. Tiền thưởng có thể tham gia toàn bộ trò chơi tại 78win.

2. Tiền thưởng phải trải qua 5 vòng cược, tương đương 390 cược hợp lệ.

3. Số tiền rút tối thiểu 10 điểm trở lên và rút tối đa 178 điểm , vượt quá sẽ bị thu hồi số tiền còn lại, mọi hành vi cố tình để vượt quá số tiền rút tối đa hoặc mua vòng quay miễn phí sẽ không hợp lệ.

4. Doanh thu cược hợp lệ phải được thực hiện trong vòng 24 giờ (tính từ thời điểm yêu cầu) sau khi nhận tiền thưởng, và tiền thưởng sẽ tự động thu hồi nếu không phát sinh cá cược;

5. Mỗi tài khoản, mỗi thông tin cá nhân, mỗi thiết bị / IP / số điện thoại chỉ được nhận thưởng 1 lần, hệ thống sẽ tự động từ chối các tài khoản trùng lặp.

6. Bất cứ thành viên sử dụng các chương trình ảo, phần mềm thay đổi IP/FP để đăng ký tài khoản hàng loạt và nhận tiền thưởng, tất cả IP/thiết bị/tên/số điện thoại di động sẽ được thêm vào danh sách đen;

7. 78WIN có quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện bất cứ lúc nào.

8. Thành viên đăng ký Q101 bị cấm sửa đổi bất kỳ thông tin thành viên nào trước khi rút tiền hoặc số dư của tài khoản còn trên 10k. Nếu muốn bắt buộc sửa đổi thông tin thành viên sẽ phải chịu khấu trừ tiền thưởng và lợi nhuận.

Thông báo
Thông báo
Hướng dẫn cách gửi tin nhắn như sau. Ví dụ nội dung tin nhắn là 78win78k . số điện thoại của bạn là 0707962411 . Bước 2 hiển thị là 070*96*41* . Sau đó bạn nhập tin nhắn văn bản như sau : 78win78k721 và gửi đến số điện thoại hiển thị ở bước 4 . Sau khi gửi SMS xong thì quay lại trang để nhận thưởng.